Le Birankai en Pologne

BIRANKAI POLOGNE WROCŁAW AIKIDO SECTION TAN REN KAN
WROCŁAW AIKIKAI
WROCŁAW AIKIDO CLUB FU DO SHIN AIKI DOJO
WROCŁAW
AIKIKAI TRZEBNICA AIKIKAI GDANSK